(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-25

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

DPJC steigėjo a.a. prel. Edmundo Putrimo pirmųjų mirties metinių paminėjimas

Nuoširdžiai dėkojame visiems, buvusiems kartu maldoje už DPJC steigėją a.a. prelatą Edmundą Putrimą, pasidalintais prisiminimais... ❤
Visada džiaugiamės draugyste su Šlovinimo grupė "Šviesa" ir dėkojame Jiems už nuostabiais balsais ir instrumentais kuriamą pasaką ❤