(846)360411info@dpjc.lt

2022-06-28

Leiskime vaikams rugsėjį sutikti naujai suremontuotose patalpose. Mus galite paremti skiltyje "PARAMA"

DPJC struktūra

STEIGĖJAI
 
Prel.  Edmundas Putrimas
Kun. Algis Baniulis SJ
Ričardas Liškauskas
 
VALDYBA
 
Prel.  Edmundas Putrimas - pirmininkas
dr. doc. Ilona Jonutytė - Klanienė
Inga Kurlavičienė
Violeta Jokubynaitė
Vita Kilišauskaitė
 
PATARIAMOJI VALDYBA
 
dr. Donatas Lengvinas
Danguolė Misiukonienė
Vytautas Rašinskas
 
 
ADMINISTRACIJA
 
Danguolė Misiukonienė
Vadovė
 
Jūra Dindienė
Buhalterė / administratorė
 
PROGRAMŲ KOORDINATORIAI
 
Lijana Juodžbalytė - Stungevičienė
Big Brothers / Big Sisters
 
Kristina Rutienė
Vaikų dienos centras "Sraigė"
 
Danguolė Misiukonienė
Už vaikus atsakingi visi
 
Vyr. koordinatorius Valerijus Jaunius
Sniego gniūžtė
 
 
DPJC YRA NARYS:
Big Brothers / Big Sisters Lietuvos asociacija (BBBS LA)
International Snowball Inc. skyrius
Lietuvos Vaikų dienos centrų asociacija