(846)360411info@dpjc.lt

2024-04-21

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

Apie projektą "Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste"

PROJEKTAS KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI KLAIPĖDOS MIESTE

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Klaipėdos miesto šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes.

Projekto tikslinė grupė - šeimos, tėvai, vaikai, nėščiosios arba asmenys su negalia ir kiti, kuriems reikalinga kompleksinė ir kvalifikuota socialinė pagalba. Įgyvendinant projekto veiklas teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams.

Visos projekte teikiamos paslaugos yra nemokamos.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

Projektą įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

 

Partneriai

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Labdaros ir paramos fondas "Dienvidis"

Viešoji įstaiga Socialinių paslaugų informacijos centras

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centras

      

 

Daugiau informacijos:

Internetinėje svetainėje: www.seimaiklaipedoje.lt

Facebook: DPJC arba Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste