(846)360411info@dpjc.lt

2023-06-05

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

Projektas "Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos mieste"

Liepos mėnesį projekto paslaugomis  asmenys pasinaudojo  396 kartus (  154 nauji, prisijungę tik liepą, asmenys).
 
Psichosocialinėmis paslaugomis (individualios ir grupinės psichologinės, šeimų konsultantų bei teisinės konsultacijos, grupinė terapija) pasinaudojo 110 asmenų.
 
Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinėmis paslaugomis (šeimos klubai, šventės, dienos stovyklos šeimoms) pasinaudojo150 asmenų.
 
Pozityvios tėvystės mokymais (sąmoningos tėvystės mokymai, darnūs tėvų santykiai ir jų įtaka vaikų gyvenime, paramos grupė nėščiosioms, vaikų ir paauglių grupės, pozityvaus vaikų elgesio formavimosi principai) pasinaudojo 85 asmenys.
 
Mediacijos paslauga pasinaudojo 9 asmenys.
42 šeimos pasinaudojo trumpalaike vaikų priežiūra.