(846)360411



info@dpjc.lt

2022-09-30

Leiskime vaikams rugsėjį sutikti naujai suremontuotose patalpose. Mus galite paremti skiltyje "PARAMA"

Dieninė šeimų stovykla 2018 vasaris