(846)360411info@dpjc.lt

2022-05-17

Padėk vaikams "kilstelti sparnus"... Skirk 1,2% GPM

2016 m.

Eil.

Nr.

 Projekto pavadinimas

 Kokiam fondui ar organizacijai

 Gauta suma  Projekto laikotarpis
 1. Dienos socialinės priežiūros paslaugos VDC socialinės rizikos ir socialinės rizikos šeimų vaikams K. m. saviv. 54713,65 Eur  2014-04-23 - 2016-12-31
 2.  Bendravimo (emocinių) sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų pagal programos "Vyresnysis draugas" metodiką  K. m. saviv.  9964,80 Eur  2015-09-23 - 2016-12-31
 3 Vaikų dienos centras - antrieji namai SADM   11600 Eur 2016-03-16 - 2016-12-31
 4. Stipri ir darni šeima - visuomenės turtas K m. saviv. 1985 Eur 2016-03-29 - 2016-12-31
5.  Big Brothers Big Sisters -neformalusis ugdymas bendravimo sunkumus patiriantiems vaikams  K. m. saviv.  1000 Eur  2016-03-29 - 2016-12-31
 6.

 Judėk sveiku "Sniego gniūžtės" ritmu

 K. m. saviv.  900 Eur  2016-04-15 - 2016-12-01
7.

DPJC - gyvenimas viltimi ir gerumu

LKRŠ 4356,92 Eur 2016-06-23 - 2016-12-31
8.

Pilnos rieškutės žemuogių 5

K. m. saviv. 800 Eur 2016-07-07 - 2016-09-01
9.

Šeimos stiprybė vienybėje

SADM 2891 Eur 2016-08-23 - 2016-12-31
10.

Tarptautinė savanorių diena kitaip

K. m. saviv. 1396 Eur 2016-11-16 - 2016-12-31