(846)360411info@dpjc.lt

2022-05-17

Padėk vaikams "kilstelti sparnus"... Skirk 1,2% GPM

Už vaikus atsakingi visi

Programa UŽ VAIKUS ATSAKINGI VISI (toliau - UVAV) yra skirta šeimoms, auginančioms / globojančioms vaikus, pedagogams.

Programos tikslai:

 • Padėti tėvams gerinti bendravimo įgūdžius ir santykius šeimoje, augti ir siekti brandžios tėvystės;
 • Ruošti tėvus savanorius, kurie vadovautų šeimų savipagalbos grupėms bei vestų seminarus kitoms šeimoms.

Išmokstama:

 • Kaip keistis pačiam, daryti įtaką vaikų elgesiui, suvokti šeimos vertę kaip didžiausią dovaną;

 • Pastebėti žmones ir šeimas, kurioms reikalinga pagalbos.

Stiprinama:

 • Pasitikėjimas šeimos vertybėmis;
 • Atsiradęs naujas požiūris į save ir vaikus;
 • Įgytos žinios skatina jomis dalintis su kitomis šeimomis.

Seminarų temos:

 • Savigarbos kūrimas;
 • Bendravimo tobulinimas;
 • Apsisprendimo procesas;
 • Šeima ir alkoholis, narkotikai;
 • Taisyklės šeimoje;
 • Šeimos vertybių sistema  ir kita.

UVAV seminaruose pateikiama informacija, įgūdžiai ugdomi žaidžiant, vaidinant, piešiant, diskutuojant. Dalyviai išmoksta dirbti kaip komanda.

Savanorystė. Būsimi savanoriai laukiami – tai mamos ir tėčiai:

 • Kurie nori padėti  sau ir kitoms šeimoms;
 • Dalintis patirtimi;
 • Augti tėvystėje.