(846)360411info@dpjc.lt

2023-01-27

Leiskime vaikams rugsėjį sutikti naujai suremontuotose patalpose. Mus galite paremti skiltyje "PARAMA"

Rudeninė Maisto banko akcija.

2021 m. spalio 8-9 dienomis dalyvavome Maisto banko akcijoje ir  surinkome net 603 vnt. produktų. Tariame nuoširdų AČIŪ visiems savanoriams ir geradariams žmonėms, kurie prisidėjo prie visuomenės gėrio.

Dėkojame Klaipėdos „Maisto bankas"  už suorganizuotą akciją ir nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.